SECiM Online

SECiM Online

EWANGELIZACJA I FORMACJA W CZASIE EPIDEMII

Pod kierunkiem naszego pasterza ks. Przemysława Sawy przygotowaliśmy projekty ewangelizacyjne, formacyjne i duszpasterskie dla ludzi z różnych grup społecznych oraz potrzeb. W czasie ograniczonej możliwości spotykania się prezentowane programy online stanowią pomoc pastoralną dla parafii czy konkretnych wspólnot, grup i stowarzyszeń w ramach parafii.

Projekt RESTART. NOWA SUBSKRYBCJA to podstawowy program ewangelizacyjny wprowadzający w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa, (kerygmatu) oraz do życia w Kościele.

Dla kogo? Dla wszystkich.

Seminarium obejmuje:

 • konferencje tematyczne na dany tydzień
 • grupę dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia)

Planowany start: 14 maja 2020

Projekt NAWIGACJA. ŚWIADOME ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM to seminarium życia w uległości Duchowi Świętemu. Przeznaczone jest dla osób, które przeżyły w jakiejś formie rekolekcje ewangelizacyjne i pragną poznać Ducha Świętego oraz bardziej świadomie żyć w posłuszeństwie Jemu w swojej codzienności.

Seminarium obejmuje:

 • konferencje tematyczne na dany tydzień
 • grupę dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia)

Planowany start: 14 maja 2020

Projekt PAKIET PREMIUM. ŻYCIE W MOCY DUCHA to seminarium pogłębiające katolickie rozumienie i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Papież Franciszek prosił, by członkowie wspólnot charyzmatycznych dzielili się tym doświadczeniem z całym Kościołem. Najpierw jednak konieczne jest właściwe przeżywanie tego faktu. Nie wystarczy samo wydarzenie. Konieczna jest znajomość teologii oraz odpowiednie kwestie duszpasterskie w zakresie chrztu w Duchu Świętym.

Dla kogo?  Dla członków różnych wspólnot, grup i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, podejmujących szeroko rozumianą nową ewangelizację.

Seminarium obejmuje:

 • konferencje tematyczne na dany tydzień
 • grupę dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia)

Planowany start: 14 maja 2020

Projekt MIRIAM. ŻYCIE Z MATKĄ, NAUCZYCIELKĄ, OPIEKUNKĄ to formacja pobożności maryjnej, seminarium poświęcone roli Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa, Kościoła i osobistej duchowości. Zawiera prezentację podstaw biblijnych, teologicznych i duszpasterskich. Celem jest świadomie przeżywana pobożność maryjna, zgodna z Biblią, Tradycją Kościoła i katolicką teologią. Zapraszamy członków grup różańcowych i innych.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencje tematyczne na dany tydzień
 • grupę dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia)

Planowany start: 16 maja 2020

INTERNETOWY KRĄG BIBLIJNY to cotygodniowe spotkanie z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Na początek – czytania z Ewangelii wg św. Marka. Podczas spotkania online zalogowane osoby będą mogły dzielić się Słowem, zadawać pytania, a przede wszystkim odnosić czytane Słowo do swojej codzienności.

Spotkania w 1 i 3 poniedziałek miesiąca, godz. 18:00-19:00

Planowany start: 25 maja 2020

RED – RELIGIJNY ELEMENTARZ DOROSŁYCH, teologia dla świeckich to projekt pogłębiający różne tematy teologiczne. Wykłady prowadzić będzie ks. Przemysław Sawa, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych UŚ.

RED składać się będzie z następujących elementów:

 • ogólnodostępny wykład
 • konwersatorium online (spotkanie grupowe) – czas dyskusji, pytań
 • lektorium – wskazywanie lektury pogłębiającej dany temat.

Spotkania w 2 i 4 poniedziałek miesiąca, godz. 18:00-19:00

Planowany start: 18 maja 2020

Projekt KOBIECE IMPRESJE to internetowe spotkanie kobiet, niezależnie od poziomu związku z Kościołem.

Propozycja składa się z następujących elementów składowych:

 • wprowadzenie tematyczne
 • grupa dzielenia się
 • zadania pogłębiające.

Projekt to spotkanie kobiet w luźnej formie, z dużym zaangażowaniem uczestniczek. Podejmowane będą nie tylko tematy ściśle religijne.

Planowany start: 15 maja 2020

KURS ALPHA ONLINE DLA MŁODZIEŻY

Kurs ten to ewangelizacyjne spotkanie młodzieży. Z powodu ograniczeń prowadzone będzie w trybie online. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu – w piątki, godz. 19:00-20:15.

Spotkania w piątki, godz. 19:00-20:15 (10 spotkań)

Planowany start: 15 maja 2020

Każdego dnia na kanale Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody na YouTube podejmowane są spotkania formacyjne o godz. 21:20. Spotkania te zawierają wykład wprowadzający oraz czas pytań i dzielenia się internautów. Audycje są dostępne dla wszystkich. Regularnie wykład prowadzą zaproszeni goście. Tematyka dotyka teologii, duchowości, pobożności, różnych spraw życiowych oraz innych ciekawych zagadnień.

***

Przygotowujemy również projekty dla dzieci, dla małżeństw i dla mężczyzn. Szczegóły wkrótce.

Zapraszamy do współpracy parafie. Możemy przesłać odpowiednie materiały promocyjne – banery na stronę internetową, szerszy opis. W razie trudności z Internetem możemy odpowiednio zmodyfikować projekt i dostosować do konkretnej grupy wiernych, według rozeznania duszpasterzy.