Wieczór Uwielbienia, 19 marzec 2017, Manchester

Wieczór Uwielbienia, 19 marzec 2017, Manchester

Wieczór Uwielbienia, 19 marzec 2017, Manchester