Przyjęcie nowych osób do SECIM oraz powstanie nowej wspólnoty lokalnej, 17.09.2017 Lancaster, Carlise – Anglia

Przyjęcie nowych osób do SECIM oraz powstanie nowej wspólnoty lokalnej, 17.09.2017 Lancaster, Carlise – Anglia

Przyjęcie nowych osób do SECIM oraz powstanie nowej wspólnoty lokalnej, 17.09.2017 Lancaster, Carlise – Anglia