Kurs Nowe Życie, 6 – 7 maja 2017, Lancaster – Wielka Brytania

Kurs Nowe Życie, 6 – 7 maja 2017, Lancaster – Wielka Brytania

Kurs Nowe Życie, 6 – 7 maja 2017, Lancaster – Wielka Brytania