Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, 17-19 marca 2017, Manchester

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, 17-19 marca 2017, Manchester

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, 17-19 marca 2017, Manchester