Ekstremalna Droga Krzyżowa, 7-8 kwietnia 2017, Kozy

Ekstremalna Droga Krzyżowa, 7-8 kwietnia 2017, Kozy

Ekstremalna Droga Krzyżowa, 7-8 kwietnia 2017, Kozy