Dla Parafii

Możliwości posługi SECIM w parafiach

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metod proponuje parafiom następujące działania ewangelizacyjne i formacyjne:

Rekolekcje i misje parafialne

Prowadzi ksiądz z grupą świeckich.

Niedziele ewangelizacyjne

Prowadzi ksiądz z grupą świeckich.

Kursy (rekolekcje) Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja i kursy autorskie

Kursy (rekolekcje) Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja i kursy autorskie, zarówno stacjonarne (z noclegiem), jak i dochodzone w parafii, przede wszystkim kurs Nowe Życie (podstawowa ewangelizacja);

Seminaria Odnowy Wiary, Szkoły Wiary

Seminaria Odnowy Wiary, Szkoły Wiary bądź inne cykle spotkań ewangelizacyjnych (Wieczory Wiary, Fundamenty Życia itd.)

Wieczory Uwielbienia

Wieczory Uwielbienia z zespołem muzycznym Tehillah

Ewangelizacje połączone z Eucharystią

Ewangelizacje połączone z Eucharystią w intencji uzdrowienia (w programie okazja do spowiedzi, czas świadectw, msza święta, nauczanie pogłębiające wiarę, nabożeństwo o zdrowie)

Ewangelizacje ``od drzwi do drzwi``

Zakładając wspólnotę lokalną lub wspierając istniejące wspólnoty dysponujemy kilkuletnim programem formacji świeckich obejmujących wymiar biblijny, teologiczny, wspólnotowy i ewangelizacyjny.

W przygotowaniu na Rok Miłosierdzia:

Seminarium Miłosierdzia

Seminarium Miłosierdzia – kilkutygodniowy cykl spotkań o doświadczeniu miłosierdzia w Biblii, Tradycji Kościoła, z odniesieniem do własnego życia.

Zakres tematyki: kerygmat i miłosierdzie Boże; modlitwa; osobiste nawrócenie; chrześcijański styl życia.

W programie: modlitwa wspólnotowa; konferencja; praca w grupach; praca codzienna uczestników z przygotowanymi materiałami.

Kurs Rafael

Kurs Rafael – dotyczący uzdrowienia wewnętrznego.

Informacje można uzyskać w biurze Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody:

tel.: 691200303

mail: biuro@secim.pl