Słowo dla SECIM na 2021

Słowo dla SECIM na 2021
Jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia, odbywała się Kapituła, czyli formalne spotkanie członków Przymierza naszej wspólnoty.
Był to czas modlitwy, słuchania Pana. W czasie modlitwy charyzmatycznej z wielu słów proroczych utworzyliśmy hasło, które będzie naszym programem w nadchodzącym 2021 roku.
Zanurzaj się w Duchu Świętym.
Idź i odważnie głoś Jezusa.
Pragnij darów duchowych.
Słowo z Biblii: J 14,10-14
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.