Wzrastamy razem ze Wspólnotą SECiM Online

Wzrastamy razem ze Wspólnotą SECiM Online

Inspiracja, motywacja, formacja – wzrastamy razem ze Wspólnotą SECiM Online.

Czas na ewangelizację, formację, wiedzę, relacje.  Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza do udziału w różnych projektach. Każdy coś znajdzie dla siebie. Niebawem kolejne.