Zaproszenie na Niedzielę Miłosierdzia

Zaproszenie na Niedzielę Miłosierdzia

Choć nie jest możliwy liczny udział w liturgii i modlitwie w kościołach, to możemy w domu spotkać Jezusa Zmartwychwstałego i otworzyć się na przyjęcie łaski.

Nie chodzi tylko o modlitwę, ale o czyny miłosierdzia: pomoc potrzebującym, rozmowa (telefoniczna) z samotnymi, przebaczenie i przeproszenie, pojednanie. Do tych działań wzywa każdego z nas Słowo Boże.

W niedzielę zapraszamy na transmisję na Studio SECiM:

15:00 Godzina Miłosierdzia

15:30 Msza święta Modlitwa o uzdrowienie Modlitwa w nadesłanych intencjach

Każdy zaproszony jest do przesłania swojej intencji, które zostaną odczytane podczas modlitwy. Intencje te zostaną przekazane członkom diakonii modlitwy wstawienniczej, którzy w najbliższych dniach podejmą modlitwę za wskazane osoby. Każdy też dostanie informację zwrotną w ciągu dwóch tygodni. Intencje można wpisać przez formularz https://forms.gle/8wP1e6RPRWEfWsUL6 lub przez mail na adres biuro@secim.pl, podając brzmienie intencji do odczytania podczas nabożeństwa, imiona osób do modlitwy, wiek, opisując okoliczności (tylko do wiadomości wstawienników). Bądźmy razem.