Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM

Owocem Kapituły Wspólnoty, która odbyła się w czwartą niedzielę adwentu jest Słowo, które będzie wskazywało nam drogę w 2020 roku.

Słowo dla SECiM