Życzenia

Życzenia

“Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.”

(J 1,1)

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy, aby Nowonarodzony Jezus napełnił Was miłością, pokojem, dobrem. Niech da Wam siły, byście całym swoim życiem potrafili głosić, że Bóg jest między nami.

Maryja Matka Zbawiciela niech wyjedna szczególne łaski i błogosławieństwo w Nowym 2020 Roku.