Święto św. Benedykta

Święto św. Benedykta

Dziś cały Kościół wspomina św. Benedykta, patrona Europy oraz naszej Wspólnoty, patrona na dzisiejsze czasy. Święty Benedykcie módl się za nami!