Kochać i zarzucać sieci!

Kochać i zarzucać sieci!

Konferencja wygłoszona przez ks. Przemysława Sawę podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 24.04.2019 r.