Octava Paschalis

Octava Paschalis

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!