Bóg, który jest ten sam!

Bóg, który jest ten sam!

Konferencja wygłoszona przez Kamila Orlickiego podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 10.04.2019 r.