Bóg, który jest dawcą!

Bóg, który jest dawcą!

Konferencja wygłoszona przez Marzenę Pietroszek podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 03.04.2019 r.