Bóg, który prowadzi Ciebie i daje schronienie!

Bóg, który prowadzi Ciebie i daje schronienie!

Konferencja wygłoszona przez ks. Przemysława Sawę podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 27.03.2019 r.