Bóg, który zawsze jest!

Bóg, który zawsze jest!

Konferencja wygłoszona przez Marzenę Pietroszek podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 13.02.2019 r.