Bóg, który wszystko wie!

Bóg, który wszystko wie!

Konferencja wygłoszona przez ks. Przemysława Sawę podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 06.02.2019 r.