Żyć i działać w autorytecie Jezusa!

Żyć i działać w autorytecie Jezusa!

Konferencja wygłoszona przez ks. Przemysława Sawę podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 30.01.2019 r.