Chodź, zobacz i dołącz do naszej Rodziny SECiM

Chodź, zobacz i dołącz do naszej Rodziny SECiM
Zapraszamy do podjęcia formacji razem z nami od jesieni tego roku.
Spotkanie dla zainteresowanych: 28 listopada, salki przy kościele pw. św. Pawła w Bielsku-Białej (wejście z tyłu kościoła), godz. 18:30.
Chętnych do rozpoczęcia formacji prosimy o pobranie i poniższego wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przyniesienie go w wyznaczonym dniu.

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW 2018

Dlaczego warto być we Wspólnocie?

Jezus żył we wspólnocie i Trójca Święta to wspólnota; wspólnota uczy modlitwy i ją potęguje; tworzymy wspólnotę, by dzielić się darami, wzrastać, uczyć się przebaczać; żyjąc we wspólnocie otrzymujemy wsparcie i umiejętności, by ewangelizować innych.

Jak formujemy się w SECiM?

Poprzez cotygodniowe spotkania modlitewne, comiesięczne spotkania małej grupy, kursy dobrane odpowiednio do etapu formacji (2 w roku), konferencje, relacje międzyludzkie, codzienne czytanie Biblii, modlitwę osobistą w oparciu o materiały formacyjne itp.

Czym jest SECiM?

Nasza Wspólnota należy do wielkiej międzynarodowej rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. Ponadto SECiM nawiązuje do świadectwa świętych Cyryla i Metodego, a w swojej duchowości wiele czerpie z tradycji benedyktyńskiej.

Jakie są najważniejsze wartości w SECiM?

Osobista relacja z Jezusem, uwielbienie Boga, Słowo Boże, modlitwa, liturgia i sakramenty, wspólnota (relacje), wierność Kościołowi, ewangelizacja i formacja ewangelizatorów, służba. Żyjemy benedyktyńska zasadą: Ordo et Pax (Porządek i pokój).

Dla kogo jest wspólnota?

Dla każdego, kto chce się formować w oparciu o posłuszeństwo Biblii i uznaje autorytet Kościoła oraz chce się stać aktywnym obudzonym katolikiem

Chodź, zobacz i dołącz do naszej Rodziny SECiM