Chodź, zobacz i dołącz do naszej Rodziny SECiM!

Chodź, zobacz i dołącz do naszej Rodziny SECiM!

Zapraszamy w środę, 13 czerwca 2018 r, o godz. 18:30 w salkach przy kościele
św. Pawła w Bielsku-Białej na spotkanie dla osób zainteresowanych
wstąpieniem do SECiM (wejście do salek z tyłu kościoła).