Święto św. Andrzeja

Święto św. Andrzeja

Jutro, 30 listopada, przypada Święto świętego Andrzeja. Dzień ten jest dla nas znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pracują w projekcie pastoralnym Szkoła Ewangelizacji św. Andrzej.