Przyjęcie nowych członków wspólnoty

Przyjęcie nowych członków wspólnoty

W dniu 22 listopada, w czasie spotkania modlitewnego w Bielsku-Białej, zostaną przyjęci nowi członkowie do naszej wspólnoty. Próba o 19.10.