Zmiany terminów kursów

Zmiany terminów kursów

Informujemy, że kurs o modlitwie osobistej “Samuel” został przeniesiony z grudnia na 3-5 listopada 2017.

Kurs o liturgii “Ogród Pana” z przyczyn niezależnych od SECiM został przeniesiony na 2018 rok.