Kurs Andrzej i Laboratorium Józef Barnaba – aktualizacja

Kurs Andrzej i Laboratorium Józef Barnaba – aktualizacja

Aktualizacja na dzień 28.03.2017 :

Zostały ustalone podstawowe informacje dotyczące kursów Andrzej i Józef Barnaba – dostępne są one na podstronach o każdym z kursów (po kliknięciu w poprzedzające linki).

Koszt kursu Andrzej to 150 zł, Laboratorium Józef Barnaba to 250 zł, dodatkowo będzie płatna opłata 75 zł za każdy kurs (czyli jeśli ktoś będzie brać udział w dwóch kursach – 150 zł) płatna przez każdego uczestnika – chodzi o pokrycie kosztu ekipy zagranicznej. Kurs prowadzić będzie Angel Robles z Meksyku.

ZAPISY: W najbliższych dniach nie później niż do 5.04 zostanie skierowana mailowa korespondencja do odpowiedzialnych za poszczególne Szkoły Ewangelizacji i wspólnoty należące do SESA z informacją o liczbie dostępnych miejsc oraz z formularzem do zgłoszenia uczestników. Zapisy będą zgłaszane zbiorczo z każdej Szkoły – nie będzie dostępnych zapisów indywidualnych.

Prosimy o śledzenie naszej strony oraz ewentualny kontakt mailowy pod adresem mpasternak@secim.pl .