Zapraszamy do nas!

Zapraszamy do nas!

Tak jak zapowiadaliśmy, ze względu na powstanie nowych wspólnot lokalnych SECiM w Cięcinie i Piasku, będzie dodatkowa możliwość wstąpienia do naszej Wspólnoty, także dla osób z innych miejsc w tym w szczególności z Bielska-Białej.

Wszelkie chętne osoby, mogą się zgłaszać:

  • mailowo na adres Biura SECiM
  • lub telefonicznie pod nr 691 200 303.

Czekamy na maile i telefony do 8.03.

Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i daty uczestnictwa w kursie Nowe Życie (przeżycie tego kursu jest warunkiem wstąpienia do Wspólnoty).

Sam obrzęd przyjęcia nowych osób planowany jest w marcu w trakcie jednego ze spotkań modlitewnych w Bielsku-Białej, w kościele pw. św. Pawła. Dokładny termin podamy później.

Serdecznie zapraszamy!