Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą (Iz 60, 1).

Jezus Chrystus, Boży Syn, który stał się człowiekiem, jest naszym światłem, które wskazuje drogę, czyni życie bezpiecznym, ogrzewa codzienność, nadaje sens istnieniu. Przeżywając pamiątkę Jego narodzenia, zaprośmy Go na nowo do swojego życia, aby nas zbawił i uświęcił.

Życzymy każdemu i każdej z Was głębokiego spotkania z Jezusem, którego aniołowie ogłaszają jako Zbawiciela, Mesjasza i Pana, przyjęcia dobroci Boga, odnowienia życia, pokoju, radości i nadziei. Przez życie w jedności z Jezusem niech wypełni się słowo obietnicy: Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się? (Iz 60, 5a).

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody