Nowy rok formacyjny w SECiM

Nowy rok formacyjny w SECiM

Bardzo cieszymy się z faktu, że w roku formacyjnym 2016/2017 rozpoczęło formację w SECiM aż 149 osób. W tej grupie są 74 osoby z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji katowickiej oraz 75 osób z Anglii i Irlandii.

Bardzo prosimy o modlitwę za wszystkich rozpoczynających formację. Zdjęcia z obrzędów przyjęcia członków w Polsce są dostępne w naszej galerii.

W momencie przyjęcia nowych osób powstaje również wspólnota lokalna SECiM w Bystrej Krakowskiej. Przygotowania do powstania wspólnot są prowadzone w Piasku k. Pszczyny (archidiecezja katowicka) oraz w Węgierskiej Górce (diecezja bielsko-żywiecka). W Węgierskiej Górce Seminarium Odnowy Wiary rozpoczęło 120 osób.

Parafie, które są chętne by rozpocząć tworzenie wspólnot lokalnych lub pragną zdobyć więcej informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z Biurem SECiM.