Fundacja COR i Liceum COR

Fundacja COR i Liceum COR

Stowarzyszenie SECIM powołało do życia Fundację COR, która od 1 września 2016 r. prowadzi Liceum Ogólnokształcące COR. Liceum mieści się w Starym Bielsku przy ul. Sobieskiego 118. W każdym roczniku Liceum prowadzi naukę w dwóch klasach, językowej i humanistycznej. Dziś naukę w nim rozpoczęło prawie 120 uczniów!

Liceum powstało dzięki gigantycznemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, a nade wszystko dzięki Waszej modlitwie, za którą dziękujemy i prosimy o więcej!