Aktualności
W Adwencie – roraty
W Adwencie – roraty

W czasie Adwentu zapraszamy w środy na msze roratnie i spotkania modlitewne w Bielsku-Białej, w kościele pw. św. Pawła. Tak jak w ubiegłym roku w czasie mszy o godz. 19.20 będą odprawione roraty...

więcej...
Święto św. Andrzeja
Święto św. Andrzeja

Jutro, 30 listopada, przypada Święto świętego Andrzeja. Dzień ten jest dla nas znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pracują w projekcie pastoralnym Szkoła Ewangelizacji św. Andrzej.

więcej...
Wieczór Chwały w Kętach
Wieczór Chwały w Kętach

9 grudnia odbędzie się Adwentowy Wieczór Chwały. Miejsce: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Czas: 9 grudnia, godz.19:00.

więcej...
Misjonarz Miłosierdzia

„Miłosierni jak Ojciec”

W styczniu 2016 roku Papież Franciszek powołał mnie do posługi Misjonarza Miłosierdzia, a w Środę Popielcową udzielił błogosławieństwa i posłania. W Jego  imieniu mam głosić na wszystkie sposoby i we wszystkich miejscach, prawdę o miłosierdziu, przebaczeniu i dobroci Boga.

Przemysław Sawa

Podkasty
św. Maksymilian wzorem dla nas
Nagich przyodziać
Głodnych nakarmić

O wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Decyzją Biskupa bielsko – żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Członkowie i sympatycy Wspólnoty pochodzą z Bielska i innych miejscowości diecezji bielsko- żywieckiej oraz diecezji katowickiej.

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary. Tej formacji służą też spotkania członków Wspólnoty i kandydatów, w drugie soboty miesiąca. Wówczas, w bardziej rozbudowanej formie, wielbimy Pana, słuchamy nauczań, konferencji, jak również mamy okazję cieszyć się rozmową przy herbacie i cieście.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Wspólnota należy do rodziny SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy  José H. Prado Flores z Meksyku.

zobacz więcej

SECiM Live

Świadectwa

Świadectwa

Otrzymałam zapewnienie od Boga, że jestem indywidualnością potrzebną we wspólnocie i dziele ewangelizacji. Cały czas jestem formowana przez Boga i przez ludzi oraz sama także mam formować uczniów. Bóg przypomniał mi, że mnie Kocha miłością ojcowską i miłością matczyną oraz , że może wypełnić wszystkie moje braki w miłości.

Renata
Świadectwa

Mogłam usiąść u stóp Jezusa i adorować Jego obecność  oraz miłość do mnie. Jezus powiedział mi, że Jego brzemię jest lekkie, a jarzmo słodkie, a On będzie mi towarzyszył zawsze w ich noszeniu.

Asia
Świadectwa

Nauczyłam się pokory, ale jeszcze bardziej nauczyłam się słuchać Boga. Wiem, że jestem uczniem i mam „rzeźbić „ nowych uczniów.

Anna